Mäebüroo Nord

ETTEVÕTTEST

TEENUSED

KONTAKT


 

         

Teenused

Meie tegevusalaks on maavara kaevandamisega tegelevate ettevõtete teenindamine. Tööde teostamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest.  

 Pakutavad teenused:

Maapõue geoloogilise uuringuga seotud tööd:

 • geoloogilise uuringu loa taotluse koostamine
 • geoloogilise uuringu läbiviimine
 • maavaravaru ümberhindamine
 • Maavara kaevandamisega seotud projekteerimistööd:

 • maavara kaevandamise projekti koostamine
 • kaevandamisega rikutud maa korrastamise projekti koostamine
 • kaevandamise peatamise ja lõpetamise projekti koostamine
 • mäetööde arengukava koostamine
 • maavara kaevandamise loa taotluse koostamine
 • Markšeideritööd:

 • karjääride mõõdistamine
 • kaevandatud maavara mahu arvutamine
 • lao mõõdistamine ja mahu arvutamine
 • jääkvaru arvutamine
 • piiride märkimine
 • plaanide ja läbilõigete koostamine
 • 3D mudelite koostamine
 • Geodeetilised tööd

  Mäendusalane nõustamine


  Maavara geoloogiline uuring -maavara kaevandamise ja kasutusele võtmise eesmärgil tehtav geoloogiline töö.  

  Maavaravaru kaevandamine - maavara looduslikust seisundist eemaldamise ettevalmistamiseks tehtav töö, maavara looduslikust seisundist eemaldamine, kaevise tehnoloogiline vedu kaevandamise kohas ja kaevise esmane töötlemine.  

  Markšeideritöö - maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja dokumenteerimine.  

  Kaevandamisega rikutud maa korrastamine - selle taas kasutuskõlblikuks muutmine.