Mäebüroo Nord OÜ on asutatud 2008 aastal. Meie meeskond koosneb peamiselt Tallinna Tehnikaülikoolis omandatud kõrgharidusega inseneridest (rakendusgeoloogia). Olemasolevaid teadmisi ja kogemusi täiendame jooskvalt täiendkoolitustel ja erialase kirjanduse abil. Tööde tegemiseks kasutame kaasaegset mõõtetehnikat ja arvutitarkvara. Peame oluliseks ettevõtte olemasolevate tegevusvaldkondade ja teenuste arendamist ning panustame sidusvaldkondade teenuste juurutamisele.

Meie missioon on anda panus teadlikule ja kaasaegsele maavarade uurimisele ja kaevandamise projekteerimisele ning markšeiderimõõdistuse tegemisele, pakkudes kvaliteetseid insenerlahendusi ja usaldusväärset koostööd ja seeläbi aidata kaasa valdkonna arengule.

Meie visioon on olla eelistatuim teenusepakkuja maavarade uurimiseks, kaevandamise projekteerimiseks ja markšeiderimõõdistuse tegemiseks ning pakkuda sidusvaldkondade teenuseid.

 

Mäebüroo Nord OÜ on maavara kaevandamisega tegelevatele firmadele täisteenust pakkuv ettevõte – kõiki projekte käsitleme osana suuremast tervikust, mitte ainult konkreetse tööülesandena, mis hetkel vajab täitmist.

Peame seda oluliseks, sest juba maavara geoloogilise uuringu kavandamisel tuleb vaadelda kaevandamise ja ala hilisema korrastamise võimalikkust. Uuringuga määratud parameetrid jäävad hiljem kaevandamisloa taotlemisel või ammendatud ala korrastamisel aluseks. Samuti markšeiderimõõdistuse tegemisel analüüsime varasemat andmestikku, et tagada esitatud tulemuste usaldusväärsus ja vastavus algandmetele. Iga objekti avamisest kuni sulgemiseni seotud tööd ja dokumendid on küll eraldiseisvana käsitletavad, kuid nad on omavahel seotud. Tööde vaatlemine osana tervikust tagab jälgitavuse andmetes ning optimaalse töö mahu iga järgneva töö tegemisel.

Teenuste pakkumisel lähtume seadustega kehtestatud nõuetest ning tulenevalt iga objekti eripärast ühendame meie inseneride erialased teadmised ja praktilised kogemused kliendi vajadustega, et jõuda parima tulemuseni. Anname oma pühendunud tööga panuse Eesti arengusse ja elukeskkonna parandamisesse.

 

Mäebüroo Nord OÜ poolt pakutavate teenuste osutamise aluseks on järgmised kutsetunnistused:

 

  • kutsetunnistus nr 130497 diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (maavarade pealmaakaevandamine);
  • kutsetunnistus nr 130498 diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (pealmaakaevandamise projekteerimine);
  • kutsetunnistus nr 130499 mäeinsener, tase 6 (markšeider, tase 6).