Maavarade geoloogilised uuringud

Maavarade geoloogia tegeleb eelkõige uute maardlate otsingu ning uuringuga, toetudes seejuures maavara kui geoloogilise objekti tekke, koostise ja struktuuri süvauuringule (E. Reinsalu, “Eesti mäendus”). Maavara on maapõues leiduv kivim, mineraal, vedelik, gaas või orgaaniline aine, mille kaevandamine on majanduslikult kasulik ja mis seetõttu on ressursina arvel (E. Reinsalu, “Mäemajandus”).

Mäetööde projekteerimine

Kaevandamine on tegevuste kogum, mis algab maavara varumisega ja lõpeb maavarast valmistoodangu müügiga. Nii kätkeb kaevandamine mitmeid maavaraga seotud tegevusi: maavara geoloogilist uuringut, kaevanduse projekteerimist ja avamist, maavara väljamist, vedu ja rikastamist. Samuti kuulub maavara kaevandamise valdkonda kaevanduse sulgemine ja kaevandatud maa korrastamine (E. Reinsalu, “Eesti mäendus”).

Markšeideritööd

Markšeiderimõõdistus on maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja  mõõdistamistulemuste dokumenteerimine. Markšeiderimõõdistusega tuleb tagada kaeveõõne projektikohane suunamine, tehtud tööde tulemuste mõõdistamine ja dokumenteerimine ning maavara koguse määramine (Maapõueseadus).