Mõõdistamistööd karjäärides.

Teostame järgmisi markšeiderimõõdistusega seotud töid:

 

 • Markšeiderimõõdistus (mõõdistuse välitöö ja nõuetekohase dokumentatsiooni koostamine)
 • Topo-geodeetiline mõõdistus
 • Kaevandamise alade / ammendatud alade mõõdistus
 • Kaevandatud maavaravaru mahu arvutamine
 • Jääkvaru mahu arvutamine
 • Paljandustööde mõõdistus ja mahu arvutamine
 • Korrastatud maa teostusmõõdistus
 • Ladude mõõdistus ja mahu arvutamine
 • Mäeeraldise ja teenindusmaa piiride väljamärkimine ja tähistamine
 • Mäeeraldise jääklasundi paksuse väljamärkimine ja tähistamine
 • 3D kõrgusmudelite koostamine masinautomaatika jaoks
 • Kaevandamisprojekti kohased väljamärkimised
 • Korrastamise projekti kohased väljamärkimised
 • Maavara kaevandamise mahu aruannete kontrollimine ja parandamine
 • BK77 kõrgussüsteemi andmestiku konverteerimine EH2000 kõrgussüsteemi
 • Mõõdistustööd drooniga
 • Konsultatsioonid mõõdistustööde ja mahu arvutuste kavandamiseks

Markšeiderimõõdistus on maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja  mõõdistamistulemuste dokumenteerimine. Markšeiderimõõdistusega tuleb tagada kaeveõõne projektikohane suunamine, tehtud tööde tulemuste mõõdistamine ja dokumenteerimine ning maavara koguse määramine (Maapõueseadus).