Teostame järgmisi maavarade geoloogilise uuringuga seotud töid:

 

  • Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse koostamine
  • Üldgeoloogilise uurimistöö tegemine maapõue geoloogilise ehituse selgitamiseks
  • Maavara geoloogilise uuringu loa taotluse koostamine
  • Maavara geoloogilise uuringu tegemine maardla moodustamiseks
  • Maavara geoloogilise uuringu tegemine tegutsevates karjäärides ja olemasolevates maardlates maavaramahu ja/või kasutusala ümberhindamiseks
  • Maavara esinemise perspektiivi hindamine
  • Maavara kaevandamist mõjutavate kitsenduste ja piirangute hindamine
  • Konsultatsioonid maavara otsingu, uuringu ja kaevandamise kavandamiseks

Maavarade geoloogia tegeleb eelkõige uute maardlate otsingu ning uuringuga, toetudes seejuures maavara kui geoloogilise objekti tekke, koostise ja struktuuri süvauuringule (E. Reinsalu, “Eesti mäendus”). Maavara on maapõues leiduv kivim, mineraal, vedelik, gaas või orgaaniline aine, mille kaevandamine on majanduslikult kasulik ja mis seetõttu on ressursina arvel (E.Reinsalu, “Mäemajandus”).