Kaevandamine on tegevuste kogum, mis algab maavara varumisega ja lõpeb maavarast valmistoodangu müügiga. Nii kätkeb kaevandamine mitmeid maavaraga seotud tegevusi: maavara geoloogilist uuringut, kaevanduse projekteerimist ja avamist, maavara väljamist, vedu ja rikastamist. Samuti kuulub maavara kaevandamise valdkonda kaevanduse sulgemine ja kaevandatud maa korrastamine (E. Reinsalu, “Eesti mäendus”).

 

Teostame järgmisi mäetööde projekteerimisega seotud töid:

  • Maavara kaevandamisloa taotluse koostamine
  • Maavara kaevandamisloa muutmise taotluse koostamine
  • Mäeeraldise laiendamise taotluse koostamine
  • Mäeeraldiste liitmise taotluse koostamine
  • Kaevandamisjäätmekava koostamine
  • Maavara kaevandamisprojekti koostamine
  • Kaevandatud maa korrastamise projekti koostamine
  • Mäetööde juhtimine ja järelevalve
  • Tootmisohje süsteemi tehnilise dokumentatsiooni koostamine
  • Konsultatsioonid maavara kaevandamise ja kaevandatud maa korrastamise tööde kavandamiseks